Conca Connectada

Portal de classificats d’ofertes i demandes de productes i serveis de la Conca d’Òdena per promoure l’economia i l’ocupació del territori.

Publicar anunci

d’oferta o demanda

Política de privacitat

Responsable del tractament de dades

 

Finalitat

Aquest web tracta les dades personals de les persones interessades amb la finalitat de promoure les activitats economiques del territori i la posada en contacte d’oferta i demanda professional. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre aquesta tasca.

 

Legitimació

La base jurídica per al tractament de les seves dades és l’exercici de les competències que ens són pròpies com a Administració Local.

 

Destinataris

Les vostres dades en cap cas seran cedides a d’altres administracions publiques ni  a tercers públics o privats.

 

Drets

Com a usuari d’aquest lloc Web, té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides; a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions; i, a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena dirigint-se al telèfon 938031950 o  a través del mail http://www.micod.cat/altres-continguts/contactar/.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web https://apdcat.gencat.cat/.

 

Procedència

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que la persona interessada les faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s’adquireixen per cap altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc estan detallades en l’enllaç corresponent a peu de pàgina. Només es guardaran en el navegador després d’haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l’usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l’usuari des de l’eina que la mateixa WEB proporciona.