Conca Connectada

Portal de classificats d’ofertes i demandes de productes i serveis de la Conca d’Òdena per promoure l’economia i l’ocupació del territori.

Publicar anunci

d’oferta o demanda

Avis legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels termes i condicions següents:

 

Titularitat del lloc Web

El nom del domini concaconnectada.cat és un domini d’Internet  la titularitat del qual pertany a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 , 08700 IGUALADA.

 

Propietat intel·lectual del lloc Web

Aquest lloc Web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, codis, i qualsevol altre material, són propietat de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena o de tercers que hagin autoritzat el seu ús. La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari a tota persona que accedeixi a la mateixa i implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals.

La informació i elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegits per  les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. De tal forma que es prohibeix la seva reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada d’aquestes obres, a no ser que el seu ús sigui personal i privat. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc Web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de la propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l’exercici d’accions que legalment corresponguin i, si procedeix, a les responsabilitats que de l’esmentat exercici es derivin.

Per reproduir o utilitzar la informació continguda en aquest lloc Web de manera autoritzada, hauran, en tot moment, citar-se la font i/o autor origen de la informació.

 

Contingut del lloc Web i enllaços

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc Web. L’accés i navegació en aquest implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ell.  El fet d’accedir-hi no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i la persona usuària.

Mitjançant aquest lloc Web, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena desitja que els ciutadans tinguin accés a la informació de les empreses i professionals de la Conca d’Òdena.

Això no obstant, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena no assumeix cap responsabilitat:

  • Per la informació que s’ofereix en aquest  lloc Web. Aquesta és de caràcter general  i no necessàriament exhaustiva, complerta o actualitzada ni constitueix  una invitació a la contractació dels productes o serveis.
  • Per l’adquisició, contractació i/o la prestació dels serveis i/o productes publicats en aquest lloc Web, sobre les quals la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena no té cap control.
  • Del mal ús que es realitzi dels continguts d’aquesta pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza.
  • De la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des d’aquest lloc Web. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí.

 

Actualització i modificació de la pàgina web

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquest lloc Web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho, la qual cosa no generarà cap dret a indemnització per parts dels anunciats i/o persones usuàries.

 

Indicacions sobre aspectes tècnics

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena no es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, derivats de l’ús d’aquest lloc Web, fins i tot danys a sistemes informàtics.

Tampoc assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió als continguts dels enllaços a tercer. Reconeix que els drets de la propietat intel·lectual i industrial de les pàgines enllaçades pertanyen als seus respectius autors i propietaris, i a petició de qualsevol d’ells, l’enllaç o enllaços es retiraran de manera immediata.